Sådan tjekker du om netbutikken er valid

Flere og flere køb foregår på nettet, og e-handlen er efterhånden den foretrukne måde at købe ind, når det kommer til rigtig mange varegrupper. Mange har dog også en frygt for at blive snydt af en hjemmeside, som ikke er så oprigtig, som den selv fortæller.

Der findes en generel skeptisk over for visse internetsider og webshops, som særligt udspringer af, at nogle folk er blevet snydt til at købe varer, som de aldrig fik.

Der findes dog også nogle ret simple måder, man kan tjekke på, om en hjemmeside er valid og god nok. Det er ofte en god idé, hvis det er første gang, man handler på en given side.

Kontakt og CVR

Det er en god indikator, om det er nemt at finde oplysninger om virksomheden eller webshoppen. Det betyder eksempelvis, at det skal være nemt at finde det officielle CVR-nummer, som bør være placeret tydeligt i en af sektionerne. Det samme gør sig gældende med kontaktinfo, som selvfølgelig altid bør være nemt at finde hos en valid hjemmeside, da man som udgangspunkt gerne vil kontaktes og have interaktion med kunderne. Tjek eventuelt også, om siden har sociale medier, som der linkes til.

Se eksempelvis denne side, hvor kontaktinfoen er helt tydelig og tilgængelig.

Anmeldelser af siden

Det er selvfølgelig også oplagt at undersøge, om andre har brugt siden, og hvad der bliver sagt om den. Man kan ret hurtigt danne sig et overblik over, om det er noget, man kan stole på, hvis man blot laver en hurtig Google-søgning. Både danske og udenlandske forbrugere er nemlig gode til at give deres mening til kende, og det kan komme andre til gode.

Er siden ikke troværdig, vil det ofte fremgå på nogle af de øverste søgeresultater.

Udseendet og sproget

Du kan også læse rigtig meget ud fra den måde, siden er bygget op på. Udseendet kan være overskueligt eller rodet, og allerede her kan man få bange anelser. Du kan også komme langt ved at læse noget af den tekst, som er placeret på hjemmesiden, for her kan det være ret tydeligt, hvis der ikke er rent mel i posen.

Det kan eksempelvis være, hvis teksten er usammenhængende og ikke giver mening, da det her ofte vil være oversat fra en simpel oversættelsesmaskine.

Realistiske priser

Besøger du en side, hvor der eksempelvis er mærkevaresolbriller til discountpriser, vil du nok kunne regne ud, at der er noget galt. Den logik bør du som udgangspunkt følge, medmindre der findes særlige omstændigheder, som du kender til.

Hvis priserne er urealistisk lave, vil det i mange tilfælde ikke være en troværdig side, og du bør derfor holde dig væk fra den, selvom det kan virke fristende at gøre et godt køb.

Det er også altid en fordel at navigere lidt rundt på hjemmesiden, så du danner dig et overblik over udbyderen. Du kan eksempelvis skimte betingelserne, som ofte vil give en god indikation af, om der er rent mel i posen eller ej.

Du kan også blive klogere på den slags problemer hos Taenk.dk i denne artikel.

You may also like...